ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

04.06.2019
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

Οι ιατροί του κέντρου μας, ο Αθανάσιος Ζαχαρίου (Ουρολόγος) και η Πολυάνθη Παπαϊωάννου (Βιοπαθολόγος), συμμετείχαν με επιτυχία στα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, την Τετάρτη 22 Μαΐου, παρουσιάζοντας αντίστοιχα τα θέματα: "Πώς να διαφημίσετε την ουρολογική πρακτική σας με ηθικό και οικονομικό τρόπο", και "Ο νέος Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας Δεδομένων (GDPR): Πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή πράξη".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ