Φυσικοθεραπεία

ΦυσικοθεραπείαΦυσικοθεραπείαΦυσικοθεραπείαΦυσικοθεραπείαΦυσικοθεραπεία

     Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του κέντρου, καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας τόσο στους νοσηλευόμενους όσο και στους εξωτερικούς ασθενείς. Οι φυσικοθεραπευτές, σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε όσους χρήζουν της σχετικής υποστήριξης. Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας παρέχονται συστηματικά επί κλίνης, στο χώρο νοσηλείας των ασθενών, και για όσο διάστημα απαιτείται από την κατάσταση του ασθενούς.

     Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της κατάστασής τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους, παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση των χειρουργικών και κυρίως των ορθοπαιδικών ασθενών, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των διαταραχών και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

     Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται από τους εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, σε όλους τους χειρουργημένους ασθενείς, για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος ενώ ταυτόχρονα οι ασθενείς εκπαιδεύονται για τη σωστή αναπνευστική λειτουργία. Αντίστοιχα προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, οι οποίοι, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.

     Στα δύο τμήματα του κέντρου, η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της όλης αντιμετώπισης. Οι ασθενείς, με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κινητοποιούνται άμεσα, επανεκπαιδεύονται στις κινητικές δραστηριότητες και τη βάδιση, με τη χρήση βοηθητικών μέσων και εφαρμόζουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης. Αντίστοιχα σε νευρολογικούς και νευροχειρουργικούς ασθενείς εφαρμόζονται προγράμματα και τεχνικές κινητικής λειτουργικής αποκατάστασης, για τα κινητικά ελλείμματα που προκύπτουν από βλάβες στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ).

     Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στελεχώνεται από δεκαπέντε φυσικοθεραπευτές, με πολυετή εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες κλινικές γνώσεις.O προηγμένος εξοπλισμός και τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας του κέντρου, το καθιστούν πρωτοπόρο στην Ελλάδα στο χώρο της αποκατάστασης.

     Το Biodex System pro 4 είναι το πιο εξελιγμένο και αξιόπιστο ρομποτικό μηχάνημα ισοκινητικής δυναμομετρίας για την αξιολόγηση και αποκατάσταση του νευρομυικού και μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ορθοπεδικά προβλήματα, αθλητικές κακώσεις, νευρομυικές διαταραχές, καρδιοαναπνευστική δυσλειτουργία καθώς και στην γηριατρική και την παιδιατρική.

     Στα οφέλη του συστήματος περιλαμβάνονται η μείωση του χρόνου επούλωσης του τραύματος, η παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων για επίτευξη πλήρους εύρους κίνησης ( ROM ) ανώδυνα και απολύτως ελεγχόμενα, η γρήγορη,σωστή και καθολική ενδυνάμωση των μυών, η ελάττωση της πιθανότητας επανατραυματισμού ( κυρίως για αθλητές ) και ο έλεγχος της προόδου στην αποκατάσταση.

     Με τη βοήθεια μηχανημάτων CPM ( ώμου, αγκώνα, γόνατος, ποδοκνημικής, καρπού ) επιτυγχάνεται η παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων μετά από κάποιο τραυματισμό ή χειρουργείο, που έχουν σκοπό την πρώιμη κινητοποίηση του μέλους και την επίτευξη πλήρους εύρους κίνησης ( ROM ) της άρθρωσης.

     Ο πελματογράφος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών ανιχνευτών πίεσης, αξιολογεί την ποιότητα της βάδισης και εντοπίζει λανθασμένα σημεία φόρτισης για να προτείνει στη συνέχεια εξατομικευμένη λύση με τη βοήθεια κάποιου ορθωτικού μέσου.