ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ

17.07.2020

Το μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου μας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μοριακών αναλύσεων (PCR) με τον αυτόματο μοριακό αναλυτή iPonatic της εταιρείας Sansure Biotech.