Διαγνωστικές Υπηρεσίες


• Υπέρηχοι 
Εργαστήριο Ηλεκτρονευροφυσιολογίας 
Εργαστήριο Ανάλυσης Κίνησης-Βάδισης (Πελματογράφος) 
Εργαστήριο Ισοκινητικής Αξιολόγησης και Άσκησης 
Εργαστήριο Ουροδυναμικής και Νευροουρολογίας 

• Μικροβιολογικό Εργαστήριο