ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητικές κακώσεις και ο ρόλος του ισοκινητικού BIODEX στην αποκατάστασή τους
Ζήσης Α. Λιάκος, Φυσιοθεραπευτής

Σαν "αθλητικές κακώσεις" χαρακτηρίζονται οι κακώσεις που συμβαίνουν στα αθλήματα. Αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α. στους άμεσους τραυματισμούς, και

Β. στα σύνδρομα υπέρχρησης που είναι και τα πιο συνηθισμένα.

Χαρακτηριστικές αθλητικές κακώσεις είναι το tennis elbow (επικονδυλίτιδα), jumper’s knee, ρήξη μηνίσκου, ρήξη χιαστού συνδέσμου, χονδροπάθειες κ.ά.

Μετά από μια αθλητική κάκωση έρχεται η περίοδος αποκατάστασης (μικρή ή μεγάλη). Στη θεραπευτική φαρέτρα του φυσιοθεραπευτή υπάρχουν πολλά όπλα που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την εκάστοτε αθλητική κάκωση όσο δύσκολη κι αν είναι. Ένα από αυτά είναι και το ισοκινητικό σύστημα BIODEX που αποτελεί το πλέον εξελιγμένο, πολλαπλών χρήσεων και τεχνολογικά αξιόπιστο σύστημα που έχει ποτέ κατασκευαστεί για αξιολόγηση και αποκατάσταση του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος.

Με το Biodex προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης όλων των αρθρώσεων και μυών του σώματος.

Το Biodex βρίσκει μεγάλη εφαρμογή, με θεαματικά αποτελέσματα, τόσο στα αρχικά όσο και στα τελικά στάδια της αποκατάστασης. Η άσκηση επιλέγεται ανάλογα με το τι καλείται να αντιμετωπίσει στο ειδικό πρόβλημα και δίδεται με τους παρακάτω τύπους μυϊκής συστολής:

1. Παθητική: Είναι η κίνηση που γίνεται εξ’ολοκλήρου από το Biodex.

2. Ισομετρική: Η δύναμη του Biodex είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του αθλητή. Η μυϊκή ομάδα γυμνάζεται χωρίς να γίνεται καμία κίνηση. Και οι δύο αυτές κινήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως στα αρχικά στάδια αποκατάστασης, με θεαματικά αποτελέσματα και αποβλέπουν στη μείωση του οιδήματος, της φλεγμονής και στην ελάττωση του πόνου.

3. Ισοτονική: Η δύναμη του Biodex είναι σταθερή και μικρότερη της δύναμης του αθλητή.

4.Ισοκινητική: Η δύναμη του Biodex είναι ανάλογη κάθε στιγμή με τη δύναμη που βάζει ο αθλητής, ώστε να επιτρέπει να γίνει κίνηση με συγκεκριμένη ταχύτητα.

Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ισοκίνηση είναι η σταθερή γωνιακή ταχύτητα και η συνεχώς μεταβαλλόμενη αντίσταση από το μηχάνημα. Για παράδειγμα ο κάματος, ο πόνος, η αδυναμία της μυϊκής ομάδας, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση, δηλαδή η αντίσταση που θα προβάλλεται από το Biodex θα είναι μικρότερη και δεν θα υπάρχει έτσι δυσάρεστη επίπτωση στο μυοσκελετικό σύστημα.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα του ισοκινητικού συστήματος και τις απίθανες δυνατότητες που έχει στην αποκατάσταση από την αρχή (πρώτες ημέρες) έως το τέλος.