ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας)
  Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας,για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας .Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσοστά με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατηγορίες αναπηρίας

Οι αναπηρίες εν προκειμένω διακρίνονται σε βαριές (80%), συνήθεις (67%) και μερικές (50%) και παρέχουν δικαίωμα στον ασφαλισμένο να πάρει:
1)πλήρη σύνταξη αναπηρίας όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 80%,
2)το 75% της σύνταξης αναπηρίας όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και
3)το 50% της σύνταξης όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 50%.
Ειδικά όρια ως προς το ποσό της σύνταξης ισχύουν όταν η αναπηρία προήλθε από ατύχημα κατά τη διάρκεια ή εξ αφορμής της εργασίας του ασφαλισμένου (εργατικό ατύχημα).

Ελάχιστα όρια ημερών ασφάλισης

  Αυτός λοιπόν που κρίνεται ανάπηρος σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούται αναπηρική σύνταξη αν έχει συμπληρώσει κάποια ελάχιστα όρια ημερών ασφάλισης, ανάλογα σε ποιόν Ασφαλιστικό Φορέα είναι ασφαλισμένος. Τα όριο αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στα πλαίσια της πολυσυζητημένης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΚΕΠΑ ΒΟΛΟΥ, Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 129 Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210-90282, fax 24210-90240

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αναπηρική Σύνταξη στο ΙΚΑ

  Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω, μπορεί να πάρει το 50% της αναπηρικής σύνταξη. Oι πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας 67% δικαιούνται το 75% του ποσού της αναπηρικής σύνταξης του ΙΚΑ. Αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της αναπηρικής σύνταξης.

Προϋποθέσεις

  Να έχει συμπληρώσει ανάλογα με την ηλικία του τον αριθμό ημερών ασφάλισης. Σημειώνεται πως από τις προβλεπόμενες – ανάλογα με την ηλικία – ημέρες θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Οι αναφερόμενες ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε κάθε περίπτωση.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΙΚΑ-ΒΟΛΟΥ ΘΡΑΚΩΝ 20 – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ,
Τμήμα παροχών ασθενείας : 24210 – 97219-220, 97224
Τμήμα απονομής συντάξεων : 24210 - 97240


Πρόνοια-Επιδόματα

  Η κρατική πολιτική πρόνοιας εκφράζεται μέσα απο τις ρυθμίσεις που αφορούν άτομα με αναπηρίες αλλά και άλλες ευπαθής ομάδες. Ως μέσα άσκησης πολιτικής εμφανίζονται: Η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ίδρυση κέντρων προστασίας η επαγγελματικής εκπαίδευσης, η θέσπιση κινήτρων απασχόλησης και η εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων.

Οι κατηγορίες αναπηρίας που δικαιούνται προνοιακό επίδομα είναι οι ακόλουθες:

  1. 1.Τυφλοί
  2. 2.Κωφοί
  3. 3.Βαριά Νοητική Καθυστέρηση
  4. 4.Πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία
  5. 5.ΑΙDS – Αιμορροφιλία
  6. 6.Βαριά αναπηρία (εδώ εντάσσονται διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως Επιληψία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ερυθηματώδης Λύκος κ.ά. και ισχύει για άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
  7. 7.Σπαστικά (άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0–18 ετών
  8. 8.Χανσενικοί

Στοιχεία επικοινωνίας: Πρόνοια Βόλου, Λεωφ. Ειρήνης 131 (πρώην δημαρχείο Νέας Ιωνίας), τηλ. 24213-53140, 24213-53127

Επιδόματα:

ΒΑΡ. ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ: Υπάλληλος Ι. ΨΑΡΟΜΠΑ ΤΗΛ. 2421353129
Δικαιολογητικά: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ ,ΒΙΒΛ. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,ΕΚΚΑΘΑΡ.

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Υπάλληλος: Ε. ΣΙΩΣΙΟΥ Τηλ: 2421353148
Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ Γ.Λ.Κ , ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ: Υπάλληλος: Ε. ΣΙΩΣΙΟΥ Τηλ: 2421353148
Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ: Υπάλληλος: Ι. ΨΑΡΟΜΠΑ ΤΗΛ: 2421353129
Δικαιολογητικά : ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ, ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗΣ: Υπάλληλος: Ε. ΣΙΩΣΙΟΥ ΤΗΛ: 2421353148
Δικαιολογητικά : ΑΠΟΦ. ΚΕΠΑ, ΑΙΤΗΣΗ ,ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ


Μαλασίωτη Κωσταντίνα (Κοινωνική Λειτουργός)
Φεργαδάκης Νικόλαος (Κοινωνικός Λειτουργός)