ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005
Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκάταστασης  "ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ" Α.Ε. στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ασθενών του,πιστοποιήθηκε πρόσφατα,στις 12 Νοεμβρίου 2012, από την εταιρεία  EQA με ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.