Δεδομένα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΣΤΥΣΕΩΝ – RIGISCAN

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ;

 
Οι διαταραχές της στύσης είναι μια πολύ συχνή παθολογική οντότητα που αφορά το 10-25% του ανδρικού πληθυσμού.  
Η καταγραφή της νυχτερινής στυτικής δραστηριότητας αποτελεί την παλιότερη μέθοδο  προσέγγισης  των  διαταραχών  της  στύσης.
Η μέθοδος βασίζεται στο φυσιολογικό γεγονός ύπαρξης 3-5 επεισοδίων στύσης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι στύσεις αυτές, που παρατηρούνται σε όλη τη ζωή του άνδρα, δεν επηρεάζονται από ψυχολογικούς παράγοντες. Έτσι η εξέταση βοηθά στη διαφορική διάγνωση της ψυχογενούς από την οργανικής αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία, αφού η παρουσία νυκτερινών στύσεων υποδηλώνει απουσία οργανικού παράγοντα.  
 

Σχήμα 1 : Η συσκευή Rigiscan

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ;


Για την αξιολόγηση της νυκτερινής στυτικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται η συσκευή RigiScan (Dacomed Corporation, σχήμα 1). Τοποθετούνται για το σκοπό αυτό δύο δακτύλιοι στο πέος, ένας στη βάση και ένας στην κορυφή.
Με τη χρήση του προγράμματος Rigiscan Plus είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή των νυχτερινών στυτικών επεισοδίων και ο καθορισμός τόσο των μεταβολών της περιμέτρου του πέους όσο και της σκληρότητάς του κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο υπολογισμός τους γίνεται  σε δύο σημεία, στη  βάση και στην κορυφή του πέους.
Ως φυσιολογική θεωρείται η μέτρηση που καταγράφει 3 έως 5 στυτικά επεισόδια κατά τη διάρκεια ύπνου 8 περίπου ωρών, με  σκληρότητα βάσης και κορυφής του πέους ≥70%, αύξηση της περιμέτρου του πέους στην κορυφή ≥2 cm και στη βάση ≥3 cm και διάρκεια στύσης ≥10 min.
Πολλοί όμως είναι αυτοί που θεωρούν την εξέταση φυσιολογική με την ύπαρξη και ενός μόνου στυτικού επεισοδίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
 
Σχήμα 1 : Η συσκευή Rigiscan

Σχήμα 2 : Φυσιολογική καταγραφή

Σχήμα 3 : Παθολογική καταγραφή