ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποκατάσταση και υδροθεραπεία
Μπένικ Αθανασία, Γυμνάστρια - Υδροθεραπεύτρια

Η υδροκινησιοθεραπεία είναι μια από τις ασφαλέστερες μεθόδους
αποκατάστασης παρέχοντας εκτός των άλλων την απαιτούμενη ευχαρίστηση και ηρεμία,
συμβάλλοντας στη χαλάρωση και στην ευχάριστη συνεργασία πάσχοντα και
υδροθεραπευτή που θεωρούνται το κλειδί της πετυχημένης αποκατάστασης.

Όταν συνδυάζεται με τα κατάλληλα προγράμματα φυσιοθεραπείας συμβάλει
στην αντιμετώπιση ορθοπεδικών – μυοσκελετικών - ρευματικών παθήσεων,
μετεγχειρητικών καταστάσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και αθλητικών κακώσεων.
Επίσης βοηθά στη λειτουργική βελτίωση ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας,
οστεοπόρωση, εγκεφαλική παράλυση, παραπληγία ή τετραπληγία καθώς και
καρδιοαναπνευστικές παθήσεις.

Tο νερό αποτελεί ευχάριστο περιβάλλον τόσο για άσκηση όσο και για αποκατάσταση.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι η άνωση, η οποία δημιουργεί το ευχάριστο
συναίσθημα της έλλειψης βαρύτητας και της επίπλευσης. Η μείωση του σωματικού
βάρους μέσα στο νερό ως και 90% ελαττώνει τις συμπιεστικές δυνάμεις που
ασκούνται στις αρθρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της μυοσκελετικής
λειτουργίας χωρίς τη φόρτιση των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. Η άνωση
υποβοηθά την επίπλευση στο νερό διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την εκτέλεση
κινήσεων σε μεγάλο εύρος .

Το δεύτερο πλεονέκτημα του νερού είναι η αντίσταση, η οποία είναι ομοιόμορφη σε
όλη την τροχιά της κίνησης και εξαρτάται από την ταχύτητα και την επιφάνεια του
κινούμενου μέλους. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου τραυματισμών κατά τη
διάρκεια της άσκησης και στην εξατομίκευση του πρωτοκόλλου αποκατάστασης.

Ο βασικότερος στόχος του προγράμματος είναι φυσικά η γρήγορη αποκατάσταση του
πάσχοντα μειώνοντας τον πόνο, το μυϊκό σπασμό και τη σπαστικότητα. Σαν δεύτερος
στόχος θεωρείται η αύξηση του εύρους κίνησης των δύσκαμπτων αρθρώσεων
και η βελτίωση της κινητικότητας. Η κίνηση μέσα στο νερό παρέχει ερεθίσματα
βελτίωσης της κιναίσθησης, της ισορροπίας και της κινητικής λειτουργίας. Σημαντική
θεωρείται η ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος, η βελτίωση της νευρομυϊκής
συναρμογής, του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, στοιχεία
καθοριστικά για την επανένταξη των ασθενών. Επιπλέον σημαντική είναι η συμβολή
της υδροθεραπείας στην ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντα, στη χαλάρωσή του
και στην αύξηση της αυτοπεποίθησής του.

Η υδροθεραπεία βοηθά στην λειτουργική αποκατάσταση αθλητών τόσο μέσω
της πολύπλευρης βελτίωσης της φυσικής κατάστασης όσο και στη δυνατότητα
προσομοίωσης της αθλητικής κίνησης μέσα στο νερό, όπως π.χ. η μίμηση του
λακτίσματος από έναν ποδοσφαιριστή.

Το κέντρο αποκατάστασης ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που λειτουργεί στην πόλη του Βόλου
διαθέτει δύο ειδικές πισίνες, ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση των ασθενών και
η υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.