Ιατρικό Προσωπικό

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ

Ι. Εκπαίδευση
•    9/1983: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
•    7/1989: Απόκτηση πτυχίου από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό λίαν καλώς

ΙΙ. Ειδίκευση
•    1/1990-6/1991: Υπηρεσία υπαίθρου στο αγροτικό ιατρείο Στεφανοβικείου.
•    10/1991-9/1993: Ειδικευόμενη ιατρός στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας, του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.
•    10/1993-11/1995: Ειδικευόμενη ιατρός στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Περιφερικού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
•    12/1995-3/1996: Ειδικευόμενη ιατρός στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου εξειδικεύθηκα στην Ανοσολογία και Ιολογία (υπεύθυνος: καθ. Αντωνιάδης)
•    4/1996: Απόκτηση τον τίτλου του Ειδικού Μικροβιολόγου μετά από εξετάσεις.
•    9/1997-σήμερα: Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής «Η Ελπίς»
•    2005-σήμερα : Επιστημονικός συνεργάτης του κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «Κένταυρος».
•    Παρακολούθηση και  συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό

ΙΙΙ . Επαγγελματική εμπειρία
•    1/1992-σήμερα: Μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.
•    9/1996-σήμερα: Λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου  πλήρως εξοπλισμένου. Διαθέτει αυτόματους αναλυτές, αιματολογικό, βιοχημικούς, ορμονολογικούς-ανοσολογικούς και αναλυτές ηλεκτρολυτών.


IV. Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες
•    7/1983: Είσοδος στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ ως εταίρος
•    12/2000 – σήμερα : Διευθύνουσα Σύμβουλος της  Γενικής κλινικής ΕΛΠΙΣ ΑΕ
•    2003 - σήμερα : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ

V.1 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

1. THE EFFICACY OF DULOXETINE IN THE TREATMENT OF PREMATURE EJACULATION
Zahariou Athanasios, Papaioannou Polyanthi, Karagiannis George
Urology Department, ELPIS Hospital, Volos, Greece
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Urology and Nephrology (incorporating GERI) vol 39;1 March 2007, pages 115-118, DOI  10.1007/s11255-006-6659-2
2. IS HCl DULOXETINE EFFECTIVE IN THE MANAGEMENT OF URINARY STRESS INCONTINENCE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY ?
Zahariou Athanasios, Papaioannou Polyanthi, Kalogirou Georgia
Urology Department, ELPIS Hospital, Volos, Greece
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Urologia Internationalis, Vol. 77, No. 1, pp 9 - 12 , 2006 Doi: 10.1159/000092927
3. THE USE OF DESMOPRESSIN IN THE MANAGEMENT OF NOCTURNAL ENURESIS IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Zahariou Athanasios, Karagiannis George,  Papaioannou Polyanthi, Stathi  Kyriaki*,  Michail Xanthi *
Urology Dept, ELPIS Hospital, Volos, Greece
* Hygeia Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Athens, Greece
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Europa Medicophysica 2006; Oct 3, Official Journal of the Italian Society of Physical Medicine and Rehabilitation and the European Federation of Physical Medicine and Rehabilitation
4. UPP RESULTS IN WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE AFTER PELVIC FLOOR EXERCISES
Zahariou Athanasios, Karamouti Maria, Papaioannou Polyanthi
Urology Department, Elpis Hospital, Volos, Greece.
Έγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό Urologia Internationalis (author’s proofs)
5. MAXIMAL BLADDER CAPACITY IS A POSITIVE PREDICTOR OF RESPONSE TO DESMOPRESSIN TREATMENT IN PATIENTS WITH MS AND NOCTURIA
Zahariou Athanasios, Karamouti Maria, Karagiannis George, Papaioannou Polyanthi
Urology Department, ELPIS Hospital, Volos, Greece
Έγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Urology and Nephrology (incorporating GERI) 2007 Jul 3 [epub ahead of print] (author’s proofs)
6. PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING IMPROVES SEXUAL FUNCTION OF WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE.
Zahariou Athanasios, Karamouti Maria, Papaioannou Polyanthi
Έγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό International Urogynecology Journal (including pelvic floor dysfunction) 2007 Sep 18; [epub ahead of print] (author’s proofs)

V.2
Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια
1. THE EFFICACY OF DULOXETINE IN THE TREATMENT OF PREMATURE EJACULATION: A PLACEBO-CONTROLLED STUDY.
Zahariou A, Papaioannou P, Karagiannis G
Ανακοινώθηκε (poster) στο 8th International Conference on Geriatric Nephrology and Urology, Caring for the Elderly with Kidney – Urinary Tract Disease, May 5-8, 2005, Macedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.
2. MAXIMAL BLADDER CAPACITY AS A PREDICTOR OF RESPONSE TO DESMOPRESSIN ON NOCTURNAL ENURESIS IN MS PATIENTS: PRELIMINARY REPORT.
Zahariou A, Papaioannou P, Georgantzis D, Karagiannis G, Boukis E, Kalochristianakis D
Ανακοινώθηκε (poster) στο The Athenian EuroAmerican Congress of Urology, June 15-18, 2006, Ledra-Marriott Hotel, Athens, Greece.
3. T
ΗΕ USE OF DESMOPRESSIN IN THE MANAGEMENT OF NOCTURNAL ENURESIS IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY.
Zahariou A, Papaioannou P, Georgantzis D, Karagiannis G, Boukis E, Kalochristianakis D
Ανακοινώθηκε (poster) στο The Athenian EuroAmerican Congress of Urology, June 15-18, 2006, Ledra-Marriott Hotel, Athens, Greece.
4. UPP RESULTS IN WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE AFTER PELVIC FLOOR EXERCISES.
Zahariou A, Georgantzis D, Papaioannou P, Karagiannis G,  Polymerou K
Ανακοινώθηκε (poster) στο 31st annual meeting of the International Urogynecological Association, September 6-9, 2006, Hilton Hotel, Athens, Greece.
5. SEXUALITY ALTERATIONS IN WOMEN WITH URGENCY OR URGE INCONTINENCE.
Zahariou A, Georgantzis D, Karagiannis G, Papaioannou P, Polymerou K
Ανακοινώθηκε (oral poster) στο 31st annual meeting of the International Urogynecological Association, September 6-9, 2006, Hilton Hotel, Athens, Greece.
6. THE EFFECT OF PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING ON SEXUAL LIFE OF WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE    
Zahariou A., Karamouti M., Papaioannou P., Panagiotacopoulos V.
Ανακοινώθηκε (oral poster) στο 22nd Annual EAU Congress, Berlin, 21-24 March, 2007.