ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008
Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ‘’ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ’’ Α.Ε. στην προσπάθειά  του να διασφαλίσει  την  ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ασθενών του, πιστοποιήθηκε πρόσφατα  (24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012) από την εταιρεία EQA  με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008.