ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ, Τραπεζών,κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του κέντρου προκειμένου να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες γνωματεύσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή των ασθενών στο κέντρο αποκατάστασης.

•    Περισσότερες πληροφορίες για την κλειστή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ
•    Περισσότερες πληροφορίες για την ανοικτή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ


Πληροφορίες για κλειστή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ

Έγκριση εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας του ασφαλισμένου απαιτείται:

1.    Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο που νοσηλεύθηκε ο ασθενής, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντής της Κλινικής (νευρολογική, παθολογική, χειρουργική, ορθοπαιδική κλπ) ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή αυτής, καθώς επίσης και στρογγυλή σφραγίδα – αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

Στη βεβαίωση-γνωμάτευση πρέπει ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η πάθησή του, ο προτεινόμενος χρόνος νοσηλείας του στο κέντρο αποκατάστασης, καθώς επίσης και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.

2.    Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου θα φαίνονται οι ημέρες νοσηλείας και θα είναι σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

3.    Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος.


Πληροφορίες για ανοικτή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.    Βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.

2.    Ιατρική βεβαίωση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία θ’ αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών (συχνότητα πραγματοποίησης αυτών) και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.

3.    Παραπεμπτικό συνεδριών που εκδίδεται  ηλεκτρονικά  και στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ βιβλιαρίου ασθενούς, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι φυσικοθεραπείες, ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση των συνεδριών για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.

Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από την θεώρηση του Ελεγκτή  και η ολοκλήρωση  των συνεδριών μέσα σε ένα 2μηνο από τη θεώρηση.
Εάν απαιτείται μεταφορά του/της ασθενούς με τα ιδιόκτητα ασθενοφόρα στο κέντρο αποκατάστασης πρέπει να προηγείται