Χώρος υποδοχής

Στο χώρο υποδοχής υπάρχει η Γραμματεία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κέντρο.