Χώροι εξωτερικής νοσηλείας

Περιλαμβάνει οργανωμένους χώρους για φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και Biodex για την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων. γυμναστήριο και πισίνα.