Μονάδα αυξημένης φροντίδας

Η μονάδα υποδέχεται ασθενείς μετά την έξοδό τους από Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή ασθενείς βαρέως πάσχοντες από νευρολογικά, ορθοπεδικά, παθολογικά ή χειρουργικά τμήματα.