Χώρος υποδοχής

Στο χώρο υποδοχής υπάρχει η Γραμματεία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κέντρο. Δίπλα από τη γραμματεία υπάρχουν τα γραφεία των ιατρών, της προϊσταμένης της νοσηλευτικής υπηρεσίας και των οικονομικών υπηρεσιών. Τα βαριά περιστατικά εξυπηρετούνται τόσο από το χώρο υποδοχής όσο και από το υπόγειο parking του κτιρίου.