Κτίριο Β

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτελεί ένα αυτοτελές κέντρο κλειστής νοσηλείας δυναμικότητας 40 κλινών. Λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2010 και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα κτίρια υπηρεσιών υγείας στην πόλη του Βόλου.