Λογοθεραπεία

Το Τμήμα της Λογοθεραπείας σκοπεύει στην θεραπευτική παρέμβαση και έχει σαν άμεσο στόχο να φτάσει ο ασθενής στο καλύτερο δυνατό επίπεδο -ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές του -λειτουργίας και την επίτευξη και διιατήρηση ενός ανεξάρτητου και αξιοπρεπούς τρόπου ζωής στο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ατόμων με τις ακόλουθες διαταραχές:
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου (γλώσσας), Δυσαρθρίες, Δυσφωνίες, Διαταραχή της ροής της ομιλίας (τραυλισμός), Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες, Χειρουργικές επεμβάσεις Κεφαλής και Τραχήλου (Λαρυγγεκτομή, Γλωσσεκτομή κ.α.), Δυσκαταποσία, Νευρολογικές Διαταραχές, Εγκεφαλικά Επεισόδια -Αφασίες, Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Ν.Υ., Αυτισμός.