Διαγνωστικές Υπηρεσίες

• Μικροβιολογικό Εργαστήριο
• Υπέρηχοι
• Εργαστήριο Ηλεκτρονευροφυσιολογίας
• Εργαστήριο Ανάλυσης Κίνησης-Βάδισης (Πελματογράφος)
• Εργαστήριο Ισοκινητικής Αξιολόγησης και Άσκησης
Εργαστήριο Ουροδυναμικής και Νευροουρολογίας (τι είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος)
Αξιολόγηση Σεξουαλικής Λειτουργίας (Μέτρηση Νυκτερινών Στύσεων – Rigiscan)