Τμήμα Ψυχολογικής υποστήριξης

Η ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ασθενών με κινητικά προβλήματα όσο και των οικογενειών τους, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βοηθάει στο να μπορέσουν να αποδεχθούν αλλά και να προσαρμοστούν στα καινούρια δεδομένα με τρόπο δυναμικό και εξελίξιμο.