Μονάδα Κλειστής Νοσηλείας

Το κέντρο αποτελείται από δύο μονάδες κλειστής νοσηλείας συνολικής δυναμικότητας 66 κλινών κατανεμημένες σε δύο υπερσύγχρονα κτίρια. Ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική προσέγγιση έγινε με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές στην αποκατάσταση. Στη μονάδα κλειστής νοσηλείας νοσηλεύονται ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα όπως

• Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
• Σκλήρυνση κατά πλάκας
• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
• Παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος (ν. Parkinson κλπ)
• Μυοπάθειες – Μυασθένειες
• Νόσοι του περιφερικού κινητικού νευρώνα
• Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillen Barre κλπ)
• Εκφυλιστικές παθήσεις Κ.Ν.Σ.
• Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο, αφού προηγηθεί φυσικοθεραπεία η οποία δε κρίνεται αποτελεσματική για την αποκατάσταση του.
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μόνο σε περίπτωση λειτουργικής έκτασης των αρθρώσεων και μυΐκών ομάδων
• Μη ειδικές ρευματοπάθειες (σ. Reiter, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κλπ)
• Αλγονευροδυστροφίες (RSD, συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία κλπ)