Εργοθεραπεία

Η σύγχρονη επιστήμη επιτρέπει σε άτομα με μειωμένη λειτουργικότητα (παραπληγίες, ημιπληγίες, δυστονίες, νόσο parkinson) να εκπαιδευθούν, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν όσο γίνεται καλύτερα τις καθημερινές τους δραστηριότητες: οδήγηση, φαγητό, τουαλέτα, ατομική υγιεινή και καθαριότητα, σεξουαλική δραστηριότητα, διάβασμα, χρήση Η/Υ κλπ.

Αυτό επιτυγχάνεται με την συσσωρευμένη επιστημονική γνώση του προσωπικού, αλλά και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.