Υπηρεσία ασθενοφόρων

Στο Κέντρο λειτουργεί υπηρεσία ασθενοφόρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών του.